تماس با واحد فروش

۹ - ۶۶۶۷۵۰۹۰ - ۰۲۱

category photo

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت(ریال) آخرین بروزرسانی
256300 1403/5/2 13:50

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان

قیمت(ریال) آخرین بروزرسانی
255400 1403/5/2 13:50
254500 1403/5/2 13:51
252600 1403/5/2 13:52
254500 1403/5/2 13:52
255400 1403/5/2 13:52
258100 1403/5/2 13:52
256300 1403/5/2 13:50