تماس با واحد فروش

۹ - ۶۶۶۷۵۰۹۰ - ۰۲۱

جدول وزنی پروفیل سپری

جدول وزنی سپری آهنی با طول ۶ متر
نوع مقطعسایز سپریارتفاع
(mm)
عرض بال
(mm)
ضخامت جان
(mm)
ضخامت بال
(mm)
سطح مقطع
(〖cm〗^2)
وزن هر شاخه
(Kg)
T 20۲۲۰۲۰۳۳۱/۱۳۵/۳۲
T 25۲/۵۲۵۲۵۳/۵۳/۵۱/۶۵۷/۷۷
T 30۳۳۰۳۰۴۴۲/۲۶۱۰/۶۲
T 35۳/۵۳۵۳۵۴/۵۴/۵۲/۹۷۱۳/۹۸
T 40۴۴۰۴۰۵۵۳/۷۷۱۷/۷۶
T 50۵۵۰۵۰۶۶۵/۶۶۲۶/۶۴
T 60۶۶۰۶۰۷۷۷/۹۴۳۷/۳۸
T 70۷۷۰۷۰۸۸۱۰/۶۰۴۹/۹۲
T 80۸۸۰۸۰۹۹۱۳/۶۰۶۴/۲۰
T 100۱۰۱۰۰۱۰۰۱۱۱۱۲۰/۹۰۹۸/۴۰
T 12012۱۲۰۱۲۰۱۳۱۳۲۹/۶۰۱۳۹/۲۰
T 14014۱۴۰۱۴۰۱۵۱۵۳۹/۹۰۱۸۷/۸۰