تماس با واحد فروش

۹ - ۶۶۶۷۵۰۹۰ - ۰۲۱

واحد فروش

فروش 768x432 - تماس با ما

الهه تیموریان

داخلی : 666750901 - 021
شماره تماس : 9851 074 0996
فروش 768x432 - تماس با ما

محمد امینی

داخلی : 666750902 - 021
شماره تماس : 4260 114 0910

تیم تدارکات

تدارکات 768x432 - تماس با ما

فرید بیرامی

داخلی : 666750903 - 021
شماره تماس : 9784 790 0937
تدارکات 768x432 - تماس با ما

وحید بیرامی

داخلی : 666750904 - 021
شماره تماس : 2855 659 0930
تدارکات 768x432 - تماس با ما

حسین افشار

داخلی : 666750905 - 021
شماره تماس : 6648 893 0919